Kilka razy w roku w Porcie Empatii odbywa się superwizja coachingu dla absolwentów kursu "Coachingu opartego na empatii".

Zwykle takim spotkaniom towarzyszy dużo ciepła, zrozumienia, akceptacji, ale też wymiany, nauki, rozwoju.

Port Empatii